Namen natečaja je spodbuditi vse plezalce in druge ljubitelje skale, da z nami delite svoje plezalne trenutke in občutke ter s tem pripomorete k ustvarjanju skupnega prostora, kjer plezanje in kreativnost živita skupaj.

Razpisani sta dve kategoriji:

PLEZANJE = EKOSISTEM

Ob 5. rojstnem dnevu želimo po hiši obesiti nove zgodbe, ki jih ustvarja plezanje. S fotonatečajem želimo pokazati, da je plezanje več kot samo šport, temveč vsakemu izmed nas predstavlja ali dopolnjuje še kakšno področje v življenju.

S trditvijo PLEZANJE = EKOSISTEM izzivamo udeležence fotonatečaja k introspektivi, kaj posamezniku plezanje pomeni in le to predstaviti na fotografiji.

NAGRADE

1. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + TRIMESEČNA vstopnica v  Plezalni center Ljubljana
2. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + blok ENAJSTIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana
3. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + blok PETIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana

PLEZANJE = VARNOST

Svobodno in brezskrbno gibanje v svetu vertikale zahteva znanje, pozornost in varno opremo. Z natečajem želimo razširiti ozaveščanje na temo varnosti pri plezanju.

NAGRADE

1. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom +  5 Petzl  kompletov + TRIMESEČNA vstopnica v  Plezalni center Ljubljana
2. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Petzl  plezalni pas + blok ENAJSTIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana
3. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + 1  Petzl Adjust + blok PETIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana

Znotraj posamične kategorije iščemo prizore iz športnega plezanja, alpinizma (letni, zimski), večraztežajnih smeri, balvaniranja, urbanega plezanja in slacklina.

Izbrane fotografije bodo razstavljene v Plezalnem centru Ljubljana, podelitev bo potekala na uradni otvoritvi razstave ob praznovanju 5. rojstnega dne Plezalnega centra Ljubljana.

Dodatno bodo podeljene tudi nagrade za zmagovalce po izboru na Facebook strani Plezalnega centra Ljubljana.

ROK ZA ODDAJO DEL

1. 12. 2018

POKROVITELJI NATEČAJA

              

 

Navodila za sodelovanje
Organizator natečaja je UPC PLUS d.o.o., Pesarska cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).
Natečaj bo potekal od 1. 11. 2018 do 1. 12. 2018.

Obveščanje o poteku natečaja bo potekalo na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana www.plezalnicenter.si in na Facebook strani www.facebook.com/plezalnicenter.

1. Kategoriji natečaja

Razpisani sta dve kategoriji:
a) PLEZANJE=EKOSISTEM (barvna ali črno-bela) digitalna; največ 4 fotografije;

Ob 5. rojstnem dnevu želimo po hiši obesiti nove zgodbe, ki jih ustvarja plezanje. S fotonatečajem želimo pokazati, da je plezanje več kot samo šport, temveč vsakemu izmed nas predstavlja ali dopolnjuje še kakšno področje v življenju.

S trditvijo PLEZANJE = EKOSISTEM izzivamo udeležence fotonatečaja k introspektivi, kaj posamezniku plezanje pomeni in le to predstaviti na fotografiji.

b) PLEZANJE=VARNOST (barvna ali črnobela) digitalna / rekvizit; največ 4 fotografije / rekviziti;

Svobodno in brezskrbno gibanje v svetu vertikale zahteva znanje, pozornost in varno opremo. Z natečajem želimo razširiti ozaveščanje na temo varnosti pri plezanju.

Udeležence natečaja pozivamo k prikazu ali opisu nevarnih situacij med plezanjem, ki nastanejo kot posledica neznanja, nepozornosti ali neustrezne opreme. V natečaju želimo prejeti opis situacije s slikovnim materialom ali kosom neustrezne (tj. stare / poškodovane…) opreme in opis možnih posledic ob uporabi takšne opreme. Fotografije lahko prikazujejo tudi varnost pri plezanju (in ne le nevarnost), a je k njim potrebno nujno priložiti tudi potrebno razlago, zakaj je prikazano varno oziroma dobro.

2. Nagrade

Nagrade po izboru žirije:

a) PLEZANJE = EKOSISTEM
1. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + TRIMESEČNA vstopnica v  Plezalni center Ljubljana
2. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + blok ENAJSTIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana
3. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + blok PETIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana

b) PLEZANJE = VARNOST
1. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + TRIMESEČNA vstopnica v  Plezalni center Ljubljana
2. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + blok ENAJSTIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana
3. nagrada: Fotografska delavnica z Nikonom + Bevog paket + blok PETIH vstopnic v  Plezalni center Ljubljana

Dodatno bodo podeljene tudi nagrade za zmagovalce po izboru na Facebooku. Te nagrade bodo objavljene naknadno na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana www.plezalnicenter.si in na Facebook strani www.facebook.com/plezalnicenter.

3. Pravila natečaja

Natečaja se lahko udeležijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi.
Vsak avtor lahko pošlje do štiri fotografije za vsako razpisano kategorijo.

Z oddajo fotografij in potrditvijo Prijave avtorji sprejemajo Pravila natečaja.
Udeleženec mora biti avtor celotne fotografije. Avtorji lahko sodelujejo le s fotografijami, ki še niso bile razstavljene.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale pravilom, bodo izločene iz žiriranja. Prav tako ne bodo žiriranju predložene fotografije, katerih avtorji niso poslali Prijavnice.

Z oddajo Prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko Organizator natečaja uporabi njegova dela za promocijo, na projekcijah, razstavi, v člankih, na internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju.

Fotografije sprejemamo samo v digitalni obliki na elektronski naslov info@plezalnicenter.si.

Velikost posamezne fotografije: najmanj 2000 pik najdaljša stranica pri ločljivosti 300 dpi in največ 2MB. Če bo fotografija izbrana za nagrado oz. pohvalo, mora avtor Organizatorju posredovati fotografijo originalni velikosti, primerno za tisk.

Mogoče so izvedenke kvadratnih in panoramskih formatov. Zapis mora biti obvezno .jpg ali .jpeg.

4. Označevanje fotografij

Vsaka fotografija mora biti poimenovana na sledeči način:
Kategorija_ime in priimek avtorja_zaporedna številka fotografije_naslov fotografije

Primer:

 • a_franci_novak_1_nasmeh
 • b_anita_hocevar_1_oprimek

Oznake na Prijavnici in fotografiji morajo biti enake.

5. Pojasnilo k razpisanima kategorijama

Dovoljeni so osnovni popravki (minimalno ostrenje, barvne korekcije in kontrast). Kakršnakoli manipulacija, ki bi spremenila verodostojnost fotografije ni dovoljena. Na fotografiji ne sme biti nobenih elementov, ki bi bili naknadno premaknjeni, klonirani, dodani, izbrisani, preurejeni ali združeni. Nobena manipulacija ali modifikacija nista dovoljeni razen zmanjšanje velikosti (resizing), rezanje fotografije (cropping), minimalno selektivno osvetljevanje ali senčenje in vzpostavljanje naravnih barv (levels, curve). Morebitne osebe na fotografiji morajo soglašati z objavo fotografije, za kar odgovarja avtor fotografije.

6. Žirija in izbor nagrad na Facebooku

Dela, ki bodo ustrezala razpisnim kriterijem, bo žirirala strokovna komisija v sestavi:
– David Debeljak;
– Matjaž Jeran;
– Luka Polutnik;
– Tjaša Zagožen.

Podeljene bodo po 3 nagrade za vsako kategorijo. Plezalni center Ljubljana si pridržuje pravico, da podeli še do 5 priznanj znotraj vsake kategorjie. Praktičnih nagrad ni mogoče zamenjati za denar.

Odločitev žirije je dokončna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene zadržanosti katerega izmed žirantov, povabi nadomestnega člana.
Izbrane fotografije bodo objavljene na Facebook stani www.facebook.com/plezalnicenter, kjer bo potekal dodatni, javni izbor nagrajencev.

Vsi, ki bodo glasovali za zmagovalno fotografijo, bodo uvrščeni v nagradni žreb. Izbor na Facebooku je dokončen in na odločitve ni dovoljenih pritožb.

7. Rokovnik

Rok za oddajo del: 1. 12. 2018
Žiriranje: najkasneje do 5. 12. 2018
Objava rezultatov: do 15. 12. 2018
Pričetek izbora zmagovalcev na Facebooku: 5. 12. 2018
Zaključek izbora zmagovalcev na Facebooku: 15. 12. 2019

8. Objava rezultatov

Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani: www.plezalnicenter.si in na www.facebook.com/plezalnicenter.
Nagrajena dela iz natečaja bodo javno predstavljena na prireditvi v Plezalnem centru Ljubljana, na spletni strani www.plezalnicenter.si ter www.facebook.com/plezalnicenter.

9. Otvoritev razstave in podelitev nagrad

Uradna razglasitev, otvoritev razstave in podelitev nagrad: 15. 12. 2018
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@plezalnicenter.si.

Prijavnica za natečaj

Na info@plezalnicenter.si pošljite Prijavo s sledečimi podatki:

 • Ime
 • Priimek
 • Naslov
 • Poštna številka
 • Kraj
 • E-pošta
 • Telefon

Prijavnico pošljite v priponki skupaj s fotografijami, s katerimi želite sodelovati na natečaju.

 • a1 – naslov
 • a2 – naslov
 • a3 – naslov
 • a4 – naslov
 • b1 – naslov
 • b2 – naslov
 • b3 – naslov
 • b4 – naslov

Z oddajo fotografij in Prijavnice sprejemate Pravila natečaja.