Nastanek Ospa in Mišje peči

Ste se kdaj vprašali po čem dejansko plezamo v Ospu in Mišji peči? Zakaj so stene takšne, kot so? Preberite zanimiv članek inštruktorja Lana

Pregled slovenske športno plezalne literature

Z preglednim seznamom slovenske literature na temo športnega plezanja začenjamo serijo strokovnih člankov o treningu, poškodbah in preventivi, plezalni tehniki in taktiki, psihološki pripravi, poučevanju otrok in mladine, etiki in zgodovini plezanja. Literatura je razvrščena po temah, ki jih obravnava, nato glede na tip literature in na koncu abecedno po avtorjih. Splošna literatura (obsežneje pokriva več področij) Skripta Gradivo za pridobitev naziva ŠPORTNI PLEZALEC (splošno, trening, tehnika in taktika, poškodbe, vrvna tehnika, zgodovina, etika in varovanje narave) Knjiga Učinkovito skalno plezanje Goddard, D. in Neumann, U. (1999). COBISS (splošno, trening, tehnika in taktika, preventiva pred poškodbami, načrtovanje treninga) Knjiga Prvi koraki v […]