Z preglednim seznamom slovenske literature na temo športnega plezanja začenjamo serijo strokovnih člankov o treningu, poškodbah in preventivi, plezalni tehniki in taktiki, psihološki pripravi, poučevanju otrok in mladine, etiki in zgodovini plezanja.

Literatura je razvrščena po temah, ki jih obravnava, nato glede na tip literature in na koncu abecedno po avtorjih.

Splošna literatura (obsežneje pokriva več področij)

 • Skripta Gradivo za pridobitev naziva ŠPORTNI PLEZALEC
  (splošno, trening, tehnika in taktika, poškodbe, vrvna tehnika, zgodovina, etika in varovanje narave)
 • Knjiga Učinkovito skalno plezanje
  Goddard, D. in Neumann, U. (1999). COBISS
  (splošno, trening, tehnika in taktika, preventiva pred poškodbami, načrtovanje treninga)
 • Knjiga Prvi koraki v svet vertikale : vaje in nasveti za uspešno plezanje
  Guček, V., (2010). COBISS
  (splošno, vrvna tehnika, plezalna tehnika in taktika, trening)

Plezalna tehnika

Trening

Psihološka in taktična priprava

 • Knjiga Z glavo in srcem do vrha : celoten pogled na psihično pripravo športnega plezalca
  Jensterle, A., Čufar, M., Gros, N., (2006). COBISS
 • Diploma Primerjava osebnostnih značilnosti alpinistov in športnih plezalcev
  Zaplotnik, D., (1999). COBISS
 • Diploma Osebnostne lastnosti in motivacija športnih plezalcev
  Sluga, M., (1996). COBISS
 • Diploma Primerjava alpinistov in športnih plezalcev v motivaciji, agresivnosti in anksioznosti
  Boncelj, M., (1998). COBISS
 • Diploma Psihična priprava športnega plezalca
  Jensterle, A., (2000). COBISS

Poškodbe in rehabilitacija

Published On: 24.12.2015Categories: Knjiga znanja