Na tokratnem brezplačnem predavanju v Grif baru bo glavna tema treniranje otrok in mladine. V goste prihaja Uroš Perko (diplomiran športni trener in licenciran inštruktor športnega plezanja), nekdanji odličen športni plezalec, zadnja leta pa večino svoje energije vlaga v treniranje mladih tekmovalcev in rekreativnih plezalcev. Od leta 2010 vodi plezalne šole v Ajdovščini in občasno trenira mlade tekmovalce iz drugih koncev Slovenije.

Uroš ugotavlja, da se pri treniranju otrok in mladostnikov naredi ogromno napak. V želji po uspehu so otroci pogosto izpostavljeni programom treningov in tekmovanj, ki so zanje prezahtevni in preveč agresivni. Tudi če so otroci sposobni prenašati fizične napore, ne zmorejo mentalnih in čustvenih. Potiskanje otrok v prezahteven trening in preobsežno udeležbo na tekmovanjih sta dva glavna dejavnika, zaradi katerih starši in trenerji povzročajo preveč stresa mladim športnikom, kar lahko hitro privede do izgorelosti in kroničnih poškodb. Uspehi mladih športnikov so zaradi hitre prilagoditve na obremenitve dobesedno izsiljeni. Dosežene uvrstitve in sposobnosti so dejansko njihov maksimum, zato svojih sposobnosti in znanja ne morejo več povečati in nadgraditi ter postati konkurenčni.

Predavanje je namenjeno trenerjem in staršem mladih plezalcev. Namen predavanja je predstaviti pravilne pristope k vadbi/treningu v mlajših selekcijah. Le-ti temeljijo na poznavanju otrokovega celostnega razvoja. Pravilno vadba omogoča, da otroci v celoti razvijejo svoj talent, sprejmejo šport kot dodatno kvaliteto v življenju, predvsem pa ostanejo nepoškodovani.

Predavanje obsega sledeče teme:

– OTROKOV RAZVOJ: telesni,kognitivni, socialni, čustveni in gibalni

Otrokov razvoj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj povezana. Na gibalnem, telesnem, kognitivnem, emocionalnem ter socialnem področju poteka usklajeno in celostno. Spremembe na enem področju so povezane s spremembami na ostalih temeljnih področjih.

– GIBALNE SPOSOBNOSTI in GIBALNE SPRETNOSTI

Gibalne sposobnosti so zmožnosti, ki omogočajo posamezniku izvedbo določenega gibanja. Gibalne spretnosti pa so rezultat gibalnega učenja. Razvoj gibalnih sposobnosti je zelo pomemben segment gibalnega razvoja otroka. Nekatere dosežejo najvišjo raven prej (hitrost, koordinacija), druge kasneje (moč, ravnotežje, gibljivost). Prav tako je značilno, da se pojavljajo individualne razlike, vsaka posameznik ima svoj lastni tempo razvoja, ki ga določa njegova »biološka ura«. Gibalne sposobnosti tvorita energetska in informacijska komponenta gibanja.

– GIBALNO UČENJE in GIBALNE KOMPETENCE

Za obvladovanje določene športne dejavnosti so potrebna gibalna znanja, ki se jih človek nauči v različnih obdobjih. Največjo vlogo pri gibalnem učenju ima centralni živčni sistem. Učenje omogoča oblikovanje in utrjevanje živčne mreže, poveča se gostota in kakovost sinaptičnih povezav. Zgoden in intenziven razvoj živčnega sistema daje optimalne pogoje za gibalno učenje že v zgodnjem otroštvu. Posameznik je gibalno kompetenten, kar med drugim zagotavlja uspeh v športu, kadar gibalne sposobnosti podpirajo gibalna znanja in obratno. V otroštvu je pravi čas za razvijanje gibalnih znanj, saj plastičnost živčnega sistema omogoča izredno hitro usvajanja različnih gibalnih nalog. Pozornost pa se že pri najmlajših v glavnem namenja razvijanju gibalnih sposobnosti. Mladi tekmovalci imajo tako odlično razvite gibalne sposobnosti, ki pa ne podpirajo njihovega znanja. Na prehodu v višje kategorije, kjer tekmujejo proti posameznikom z zadostno razvitimi znanji, naenkrat niso več konkurenčni, razliko pa težko nadoknadijo, ker so pravi čas za razvijanje teh že zamudili.

– VADBA OTROK in MLADOSTNIKOV: faze vadbe/treninga, tekmovanja, motivacija

Proces vadbe mladih je razdeljen v več faz, ki si smiselno sledijo z enim samim ciljem, zagotoviti optimalni razvoj posameznika in ga pripraviti na zahteve športa odraslih-na zahteve športne vadbe, kjer bosta rezultat in zmaga edina kriterija uspeha.

Vabljeni v našo družbo, v soboto, 24. januarja, ob 18.30. uri!


NE SPREGLEJTE TUDI TRŽNICE RABLJENE OPREME, KI SE BO V SOBOTO, 24. JANURAJA, MED 15. IN 18. URO, ODVIJALA V NAŠI HIŠI. VEČ PREBERITE TUKAJ …