PRAVILA

Pravila uporabe zajemajo vsa pravila, ki se jih morajo držati uporabniki plezalnih sten in ostale plezalne opreme z namenom zagotavljanja varnosti in reda v Plezalnem centru Ljubljana.

1. SPLOŠNO

Pravila obnašanja Plezalnega centra Ljubljana služijo v prvi vrsti za zagotavljanje varnosti, reda in ustrezne higiene v plezalnem centru. Spoštovanje varnostnih in ostalih pravil je osnova za dobro počutje vseh uporabnikov centra. Pravila obnašanja so izobešena ob recepciji, na poti do garderobnih prostorov in v vseh plezalnih dvoranah. Obiskovalce naprošamo, da jih pozorno preberejo in spoštujejo. Dostopna so tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: http://www.plezalnicenter.si/pravila

Obiskovalci plezalnega centra so pravila dolžni spoštovati. Osebje plezalnega centra lahko obiskovalce, ki pravila kršijo, odstrani iz plezalnih dvoran. Ravno tako obiskovalec, ki krši pravila, izgubi pravico do vračila vstopnine. V primeru ponovitve kršenja pravil, se lahko prepove vstop v objekt, karta z več obiski izgubi svojo veljavnost, obiskovalec pa ni upravičen do povračila denarja iz naslova nekoriščenih obiskov.

Navodila zaposlenih je potrebno upoštevati.

2. VARNOST

2.1. Standardi

Plezalni center Ljubljana je bil zgrajen leta 2013 v skladu z najnovejšimi in najmodernejšimi evropskimi smernicami, skladno z evropskimi smernicami za plezalne stene EN12572.

V centru si našim obiskovalcem prizadevamo nuditi najvišje varnostne standarde, ki so tehnično dosegljivi in smiselni. Vsi uporabniki se morajo zavedati, da se oprimki in stopi lahko vrtijo in v izjemnih primerih lahko tudi zlomijo. V tem oziru uporabniki plezalnih sten nosijo odgovornost za nevarnost poškodb sami.

2.2. Prvi obisk in prijavnica

Vsak obiskovalec centra mora ob prvem obisku v celoti izpolniti prijavnico. Obiskovalcem brez ustreznega znanja varnega plezanja in varovanja ni dovoljeno samostojno plezanje na visoki steni brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za varno plezanje in varovanje.

Otroci do 16. leta starosti morajo biti pod nadzorom odrasle osebe s primernim znanjem o varnem plezanju in varovanju, ki je zanje v polni meri odgovorna. Mlajši od 18 let lahko samostojno plezajo na visoki steni samo, v kolikor imajo naziv športni plezalec, potrjen s strani Komisije za športno plezanje. Samostojno lahko plezajo na balvanski steni, kjer je varnost urejena z varovalnimi blazinami.

S podpisom prijavnice obiskovalec potrjuje, da je poučen o varnem plezanju in varovanju tako na balvanski kot visoki steni. V nadaljevanju potrjuje, da je poučen o bistvenih vsebinah plezalne in vrvne tehnike in ima ustrezne izkušnje za samostojno plezanje v plezalnih dvoranah. Obvezuje se tudi, da bo pred začetkom plezanja dosledno izvajal dvojno preverjanje. Obiskovalec oz. uporabnik plezalnih sten pleza na lastno odgovornost in prevzema vsa tveganja za svoja dejanja, opustitev obveznih postopkov oziroma malomarno ravnanje.

2.3 Pravila plezanja

Pravila plezanja se razlikujejo med posameznimi plezalnimi dvoranami. Pravila so izobešena ob vhodu v posamezno dvorano. Pred pričetkom plezanja jih je potrebno pozorno prebrati in dosledno upoštevati.

 • Plezanje je šport, povezan z mnogimi tveganji. Pri nezadostnem obvladovanju tehnike plezanja in varovanja in neprimernem rokovanju z opremo obstaja nevarnost hudih poškodb in celo smrti.
 • Poškodbe pri športnem plezanju se dogajajo. S pravilnim pristopom pri varovanju (dinamično zaustavljanje padca) in ogrevanju ter upoštevanjem zakonitosti učinkovitega in varnega treninga lahko mnoge poškodbe preprečimo. Plezalni center Ljubljana za tovrstne športne poškodbe ne odgovarja.
 • V primeru opažanja nevarnega ravnanja prisotnih v dvorani, ste to čimprej dolžni sporočiti osebju Plezalnega centra Ljubljana.
 • Vsako samovoljno spreminjanje plezalne stene je strogo prepovedano, kot npr.: premikanje oprimkov, pritrditev novega sidrišča, označevanje, odstranitev varovalne vrvi oz. varovanja od zgoraj.
VELIKA IN MALA DVORANA
 • Plezanje brez vrvi je prepovedano, z izjemo balvanske stene.
 • Poskrbite za dosledno dvojno preverjanje pred vsakim začetkom plezanja.
 • Plezanje in varovanje brez obutve (bos) je prepovedano.
 • Zaradi nevarnosti, da lasje pridejo v varovalo, je dolge lase potrebno speti.
 • Dovoljena je uporaba zgolj standardiziranih varoval v kombinaciji s primernimi dinamičnimi vrvmi.
 • Poskrbite za izbiro pravilnega mesta varovanja (max 2,5 m od stene). Do vpetega četrtega varovalnega kompleta se varuje tik ob steni, izven vpadnice morebitnega padca.
 • Poskrbite za pravilno rokovanje z varovali.
 • Varujte v stoječem položaju.
 • Pri varovanju vrv ne sme biti preohlapna.
 • Pri varovanju bodite popolnoma zbrani. Med plezanjem je prepovedana uporaba mobilnega telefona, ravno tako je prepovedano plezanje s slušalkami.
 • Potrebno je ohranjanje zadostne razdalje med soplezalci, prepovedano je plezanje drug preko drugega.
 • Nikoli se ne sme zgoditi, da se vpneta dve vrvi v isto varovalno točko.
 • Med dvema plezalcema mora vedno biti prosta vsaj ena smer.
 • Varovalo mora biti pripeto na ustrezno mesto na pasu (manevrska zanka).
 • Soplezalca je potrebno spuščati »počasi«, »hitro« spuščanje je prepovedano.
 • Nameščanje varovanja od zgoraj (top rope) je dovoljeno le na vrhu smeri preko sidrišča ali v sredini smeri, če je sidrišče narejeno na dveh fiksnih točkah, sicer varovanje od zgoraj sredi smeri ni dovoljeno. Vpetje vrvi je obvezno skozi obe varovalni vponki. Plezalec z varovanjem od zgoraj pleza na vpeti konec vrvi, da se prepreči nihaj v primeru padca.
 • Plezalna vrv naj bo ustrezne dolžine in v zadovoljivem stanju.
 • Igra, tek in skakanje je prepovedano. Otroci se lahko igrajo v ogrevalni dvorani.
 • Prepovedano je guganje in nihanje na vrvi ali pletenje vrvne lestve.
 • Vrv je potrebno odstraniti takoj po zaključku plezanja smeri. Smeri ne smejo ostati zasedene.
 • Vrv je potrebno odstraniti na način, da se izvleče tisti konec vrvi preko vponke, ki je bližje steni. Tisti, ki odstranjuje vrv, je odgovoren, da ne poškoduje drugih navzočih v dvorani.
 • Priporočamo uporabo samozateznih varoval (npr. Grigri).
 • Pred začetkom plezanja priporočamo pregled plezalne opreme.
 • Prepovedano je držanje/prijemanje za varovalne ploščice, saj lahko pride do težjih poškodb prstov.
 • V dvoranah pod plezalnimi stenami ni dovoljeno odlagati predmetov – nevarnost spotikanja/padca;
 • Vstop v plezalne dvorane je v čevljih prepovedan. Vstopate lahko v copatih, natikačih ali drugi obutvi za notranjost.
 • Po uporabi vrvi za varovanje od zgoraj je potrebno odstraniti vse vozle.
 • V primeru kakršnekoli okvare na steni (poškodba vrvi, razrahljani, nepritrjeni ali počeni oprimki, poškodovano sidrišče, odvita jeklena vponka, poškodovan varovalni sistem ipd.) so obiskovalci dolžni to nemudoma sporočiti osebju plezalnega centra.
 • V primeru velike razlike v teži svetujemo varovanje z dodatno utežjo, pripeto na varujočega.
 • Izogibajte se conam padca.
BALVANSKA STENA
 • Blazin v balvanski dvorani ni dovoljeno uporabljati – izrabljati v namen počitka, ležanja.
 • Padec na blazino mora biti kontroliran, upoštevati je potrebno, da so v prostoru še druge osebe (nevarnost poškodb). Posebno obzirni bodite v primeru otrok.
 • Blazine v dvorani so trše kot običajne blazine, zato svetujemo postopno učenje padanja z višine.
OGREVALNA DVORANA
 • Vadba na campus in sistemski deski je dovoljena le s podloženimi blazinami.
2.4. Vzroki za nesreče

Opozarjamo, da je večina nesreč pri dvoranskem plezanju posledica nepozornosti in nepravilnega rokovanja z varovali, ter nedoslednega oziroma površnega dvojnega preverjanja. Zato je potrebno znanje varovanja redno obnavljati, vaditi tehniko zaustavljanja padca, upoštevati naša pravila plezanja. Potrebno je ohranjanje pozornosti pri varovanju.

2.5. Zagotavljanje varnosti oz. pravilnega varovanja

Zaposlen v plezalnem centru lahko v vsakem trenutku od uporabnikov sten zahteva prikaz pravilnega varovanja, reakcije v primeru padca, bodisi da gre za plezalca v vodstvu ali plezalca, ki pleza z varovanjem od zgoraj. Tisti, ki ni sposoben ali ne želi izvesti prikaza, ne sme nadaljevati s plezanjem na visoki steni. Lahko pa pleza v balvanski dvorani.

Za nepoučene uporabnike ponujamo tečaje varnega varovanja in plezanja (Spoznavni začetni tečaj plezanja in Tečaj plezanja v vodstvu). Za več informacij povprašajte na recepciji centra.

RED IN ČISTOČA

Ob vsakem vstopu v plezalni center se je potrebno prijaviti na recepciji. Uporabnik, ki nima vstopnice za daljše obdobje, mora plačati vstopnino. Prijaviti se morajo tudi tisti uporabniki, ki so samo varovalci ali pridejo le na ogled plezalnega centra.

 • Preoblačenje v športna oblačila poteka v garderobah in ne v plezalnih dvoranah.
 • Vstop v plezalne dvorane je dovoljen samo v čisti obutvi. Po blazinah na balvanski steni je prepovedana hoja s kakršno koli obutvijo razen s plezalniki ali drugo plezalno obutvijo. Plezanje z gorniškimi čevlji in natikači ni dovoljeno. Plezanje je dovoljeno v plezalnikih, balerinkah ali čistih športnih copatih.
 • Prepovedano je prinašanje močno smrdečih čevljev ali plezalnikov v plezalne dvorane zaradi obzira do ostalih uporabnikov plezalnih dvoran.
 • Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno na za to predvidenih mestih, vsekakor ne pod plezalnimi smermi, na blazinah v bolder dvorani ali na dostopnih poteh.
 • Vreče za plezalno vrv pogosto vsebujejo smeti in prah. V kolikor uporabljate vrečo za vrvi, naj bo ta pred uporabo očiščena.
 • Uporabnikom priporočamo, da svojo opremo podpišejo, še zlasti nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke, saj pogosto prihaja do zamenjav in nenamernih kraj.
 • Pitje alkohola je dovoljeno le po zaključku vadbe in nikakor ne v plezalnih dvoranah.
 • Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne dvorane ni dovoljen.
 • Prosimo vas, da hrane ne nosite v plezalne dvorane.
 • Prosimo, skrbite za red in čistočo v plezalnih dvoranah, garderobah in sanitarijah. Odpadke odlagajte v za to namenjene smetnjake (skrbite za ločevanje odpadkov).
 • Pozabljene stvari se nahajajo na za to predvidenem mestu (pri baru), za varnost teh stvari ne odgovarjamo.

ODGOVORNOST

Za poškodbe oseb in materialno škodo v primeru kraje vrednih stvari v garderobah ne prevzemamo odgovornosti. Povzročitelj škode ali povzročitelj telesnih poškodb oseb nosi odgovornost v zvezi z nastalo škodo. Plezalni center Ljubljana v tovrstnih primerih ne prevzema nobene odgovornosti.